HMS

Figur HMS

 

Helse

Renovo AS har som målsetting å arbeide for at ansatte og andre, ikke utsettes for en uakseptabel helserisiko. Bedriften legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Derav iverksette tiltak som kan føre til lavere sykefravær ved å benytte  prosedyre for oppfølging av sykmeldte.

De ansatte skal melde fra om skader, tilløp til skader eller yrkesrettet sykdom, ved å fylle ut skademelding som leveres til nærmeste leder.  Denne distribueres for videre behandling. Når vårt nye elektroniske rapporterings system blir lansert, blir det mulig for våre medarbeidere å rapportere inn hendelser via sine smart telefoner.

Miljø

Renovo AS utfører sine oppdrag slik at det fører til minst mulig skade på det interne så vel det eksterne miljø.  Vi er en miljøbevisst bedrift som kun benytter miljøvennlige renholdskjemikalier.

Sikkerhet

Renovo AS skal utføre sin virksomhet på en slik måte at ansatte og andre ikke utsettes for en uakseptabel sikkerhetsrisiko. Vi er en pålitelig leverandør, kunde og samarbeidspartner. Dette omfatter også tap og/eller misbruk av bedriftens og våre kunders kunnskaper og materielle verdier. De ansatte skal bruke verneutstyr og sikkerhetsinnretninger der det er nødvendig.