Vedlikehold tjenester

Renovo AS leverer også håndverkertjenester, vi har også samarbeidspartnere på flere av våre tjenester. Vårt vedlikeholdsteam kan hjelpe med det aller meste innenfor tømrerarbeid og annet vedlikeholdsarbeid. Vi har også tett samarbeid med fagarbeidere innen elektriker- og rørleggerfaget ved behov.

  • Tømrer/snekkerarbeid
  • Malerarbeid
  • Renhold/ opprydding av uteareal, snømåking, hagearbeid, kosting/spyling av uteplass, etc.
  • Fjerning av søppel
  • Murerarbeid og flising
  • Rørlegger og elektrikertjenester
  • Andre tjenester (eks. henting av sand, etc.)